La Cartoixa de Montalegre, 1415-2015. La província cartoixana de Catalunya. Actes del XXXIV Congrés Internacional sobre la Cartoixa, Barcelona, 29, 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre 2015

De Manuel Pere , La Cartoixa de Montalegre, 1415-2015. La província cartoixana de Catalunya. Actes del XXXIV Congrés Internacional sobre la Cartoixa, Barcelona, 29, 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre 2015, Salzburg, Universität Salzburg, Fachbereich für Anglistik und Amerikanistik, 2016.
N1
317
Numéro
317
Pages
476 p.